เพิ่มเพื่อน
Call Us Now

094-989-7664

THAILAND PARKING SEARCH
Call Us Now

094-989-7664

LINE

LANGUAGE

TH EN

Back to Promotion Page

Motorcycle Parking Fee

▼ Motorcycle Parking Fee


Ramaland


 • Hourly: -
 • First 15 mins. free
 • 1 to 5 hour charge 20 Baht/hour
 • Park 6 hour but not over 12 hour charge 100 Baht/time
 • Park over 12 hour extra charge 20 Baht/hour
 • Monthly (excluding VAT): 500 Baht

 • Charn Issara 1


 • Hourly: 20 Baht / 4 Hour
 • Per Time: -
 • Monthly (excluding VAT): 650 Baht

 • Sermmit


 • Hourly: 20 Baht / 2 Hour
 • Hourly: 20 Baht / Hour from 3rd hour onward
 • Per Time: -
 • Monthly (excluding VAT): 600 Baht

 • Charn Issara 2


 • Hourly: -
 • Hourly: 20 Baht
 • Monthly (excluding VAT): 700 Baht

 • Liberty Square


 • Hourly: –
 • Per Time: 60 Baht
 • Monthly (excluding VAT):700 Baht

 • Interchange 21


 • Hourly: 20 Baht
 • Per Time: -
 • Monthly (excluding VAT):600 Baht

 • Bangkok City


 • Hourly: -
 • Per Time: -
 • Monthly (excluding VAT): 600 Baht

 • BTS Samrong


 • Hourly: -
 • Per Time: 30 Baht (05:00 hr.-23:00 hr.)
 • Per Time: 80 Baht (23:00 hr.-05:00 hr.)
 • Monthly (excluding VAT): -

 • GPF Witthayu


 • Hourly: 30 Baht / Hour 06:00 hrs. – 22:00 hrs.
 • Hourly: 60 Baht / Hour 22:00 hrs. – 06:00 hrs.
 • Per Time: -
 • Monthly (excluding VAT): 650 Baht

 • Kronos


 • Hourly: 20 Baht / Hour
 • Per Time: -
 • Monthly (excluding VAT): 500 Baht

 • #motorcycleparking
  #motorcyclemonthlyparking
  #motorcycledailyparking
  #motorcyclehourlyparking

  • Share: