เพิ่มเพื่อน
Call Us Now

094-989-7664

THAILAND PARKING SEARCH
Call Us Now

094-989-7664

LINE

LANGUAGE

TH EN

Back to Promotion Page

ค่าที่จอดรถจักรยานยนต์

▼ ค่าที่จอดรถจักรยานยนต์


รามาแลนด์


 • รายชั่วโมง: –
 • ฟรี 15 นาทีแรก
 • 1 ถึง 5 ชั่วโมง คิด 20 บาท/ชั่วโมง
 • จอด 6 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง คิด 100 บาท/ครั้ง
 • จอดเกิน 12 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 20 บาท/ชั่วโมง
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%):500 บาท

 • ชาญอิสสระ 1


 • รายชั่วโมง: 20 บาท / 4 ช.ม.
 • รายครั้ง: –
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%):650 บาท

 • เสริมมิตร


 • รายชั่วโมง: 20 บาท / 2 ช.ม.
 • รายชั่วโมง: 20 บาท / ช.ม. ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3
 • รายครั้ง: –
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%):600 บาท

 • ชาญอิสสระ 2


 • รายชั่วโมง: –
 • รายชั่วโมง: 20 บาท / ช.ม.
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%):700 บาท

 • ลิเบอร์ตี้สแควร์


 • รายชั่วโมง: –
 • รายครั้ง: 60 บาท
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%):700 บาท

 • อินเตอร์เชนจ์ 21


 • รายชั่วโมง: 20 บาท / ช.ม.
 • รายครั้ง: -
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%):600 บาท

 • บางกอกซิตี้


 • รายชั่วโมง: –
 • รายครั้ง: -
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%):600 บาท

 • BTS สำโรง


 • รายชั่วโมง: –
 • รายครั้ง: 30 บาท (05:00 hr.-23:00 hr.)
 • รายครั้ง: 80 บาท (23:00 hr.-05:00 hr.)
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%): –

 • จีพีเอฟ วิทยุ


 • รายชั่วโมง: 30 บาท / Hour เวลา 06:00 น.-22:00 น.
 • รายชั่วโมง: 60 บาท / Hour เวลา 22:00 น.-06:00 น.
 • รายครั้ง: -
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%): 650 บาท

 • โครนอส


 • รายชั่วโมง: 20 บาท / ช.ม.
 • รายครั้ง: -
 • รายเดือน (ยังไม่รวมภาษี7%): 500 บาท

 • #ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
  #ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์รายชั่วโมง
  #ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์รายวัน
  #ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์รายเดือน

  • Share: